• rev-full1
  Image 1
  Gezonde Gemeente Brugge
  Gezonde Gemeente is een traject op maat om een gezondheidsbeleid uit te werken
  in de stad, Mintus en het OCMW. Het is een initiatief van het VIGeZ met de steun van
  het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO), de VAD en de VVSG.
 • Rev Full
  Stad Brugge
  Jaarlijks organiseert de dienst Welzijn van stad Brugge, in samenwerking
  met verschillende partners in de sociale en medische sector,
  een actie rond een bepaald gezondheidsthema.
 • Rev Full
  Mintus - OCMW Brugge
  Mintus en het OCMW Brugge biedt laagdrempelige en professionele dienstverlening aan op maat
  met respect voor ieders overtuiging. Het heeft een voortrekkersrol op maatschappelijk gebied
  om iedereen in staat te stellen een menswaardig leven te leiden.

Gezonde Gemeente Brugge

Dirk De Fauw
De stad, Mintus en het OCMW slaan de handen in elkaar om een doeltreffend en structureel gezondheidsbeleid op te zetten. Hierbij gaan we actief op zoek naar noden en tekorten. Er zal dus niet enkel een nieuw en laagdrempelig aanbod gecreëerd worden, het bestaande aanbod wordt uitgebreid en drempels worden zoveel mogelijk weggewerkt. Naast projecten en campagnes naar de brede bevolking toe, worden er ook voor het personeel acties uitgewerkt: een 10.000- stappencompetitie, ‘samen stappen naar Brazilië’ en de deelname aan Dwars door Brugge. Alle acties rond Gezonde Gemeente zullen we promoten aan de hand van het label ‘Gezonde Gemeente Brugge’. Zo kunnen we ook de zichtbaarheid van onze inspanningen rond gezondheid vergroten naar de burgers toe en dit extra in de kijker zetten.”
Persbericht | 15 april 2014
Dirk De Fauw, Voorzitter Mintus - OCMW Brugge
Martine Matthys
Zowel de stad als het OCMW hebben een jarenlange ervaring in het werken rond gezondheid en het opzetten van verschillende activiteiten en campagnes rond dit onderwerp. Met Gezonde Gemeente streven we ernaar om samen het gezondheidsbeleid in Brugge verder uit te werken. Gezondheidsbevordering en ziektepreventie zullen actief op het veld gepromoot worden. Gezonde Gemeente vormt hierbij dé kapstok waar alle mogelijke acties en projecten onder zullen vallen. In het najaar zal er zo onder andere gewerkt worden rond de gezondheid van het hart, borstkanker en geestelijke gezondheid.
Persbericht | 15 april 2014
Martine Matthys, Schepen van sociaal-preventief gezondheidsbeleid
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo